• ESTRUCTURA PORXOESTRUCTURA PORXO
  • Barana de ferro foradat la focBarana de ferro foradat la foc
  • BARANA ESCALA FORJABARANA ESCALA FORJA
  • BARANA ESCALA INTERIORBARANA ESCALA INTERIOR
  • ESTRUCTURA PER PORXOESTRUCTURA PER PORXO
  • PLATAFORMA DE RELIGAPLATAFORMA DE RELIGA
  • REIXA FERRO - REJA HIERROREIXA FERRO - REJA HIERRO
  • REIXES FERRO FORJAT - REJAS HIERRO FORJADOREIXES FERRO FORJAT - REJAS HIERRO FORJADO

Estructures metàl.liques

Estructures metàl.liques per la construcció o reforma de vivendes unifamiliars, edificis, naus industrials, amb tots els certificats necessaris per certificar l'obra (certificat dels materials, certificat de soldadura).

Estructures per porxos, pàrkings, marquesines. Cobertes de planxa, panell sandvitx aïllant.

Escales exteriors i interiors, per vivendes, escales industrials i d'emergència.