Nota legal

El web de SERRALLERIA MASE té com a finalitat facilitar el coneixement dels serveis que presta al públic en general. SERRALLERIA MASE es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web.

SERRALLERIA MASE no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es deriven de l'accés al seu web, l'ús que es faci de la informació que conté o de l'accés a altres matèries a Internet que es faci a través dels seus enllaços.

SERRALLERIA MASE no es responsabilitza de la informació ni de les dades que apareixen en aquestes planes enllaçades.

Propietat intel.lectual de la web
SERRALLERIA MASE amb CIF B17656661 i domicili a la Ctra. de la Bisbal a Cruïlles, km 1.- 17116 Girona (Spain) - Telèfon (+34) 972 643 465

Confidencialitat de les dades SERRALLERIA MASE es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants ia complir amb tots els requisits legals en vigor.
D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, SERRALLERIA MASE es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En conseqüència: Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari empleni. No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris. No contactarem amb cap usuari llevat que sigui estrictament necessari per al servei requerit. Vostè té dret a obtenir la informació d'aquestes dades, rectificació, cancel.lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un correu electrònic.